Bike & Roll to School Week
GET READY TO BIKE & ROLL TO SCHOOL

Safe Routes to School’s annual Bike & Roll to School Week event is for students city-wide to celebrate getting around under your own power. Whether you’re on a bike, scooter, wheelchair, or skateboard, it’s healthy, green, and FUN. Walking counts too! Check out the awesome activities and exciting prizes by clicking below.        

 

Español | 中文 | Tagalog | عربى

Español:

Semana para ir a la escuela en bicicleta o rodando es para que los estudiantes de toda la ciudad celebren moverse por sus propios medios. Ya sea que esté en una bicicleta, scooter, silla de ruedas o patineta, es saludable, ecológico y DIVERTIDO. ¡Caminar también cuenta! Echa un vistazo a las increíbles actividades y los emocionantes premios a continuación.

中文:

一年一度骑自行车和踏滑板上学周是为全市学生举办的活动,以庆祝他们依靠自己的力量四处走动。无论您是骑自行车、踏板车、轮椅还是滑板,它都是健康、有绿色、有趣的。 走路也很重要!点击下方查看精彩活动和令人兴奋的奖品。


Tagalog:

Ang Linggo ng Pagbibisikleta Sa Paaralan ay para sa mga estudyante sa buong lungsod upang ipagdiwang ang paglalakbay sa paligid sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Maging kayo ay nasa isang bike, scooter, wheelchair, o skateboard, ito ay malusog, maka-kalikasan, at MASAYA. Isama na rin ang paglalakad! Tingnan ang mga kahanga-hangang aktibidad at mga kapana-panabik na premyo sa ibaba.

عربي:

أسبوع بايك آند رول يدعو الطلاب في جميع أنحاء المدينة للاحتفال بالتجول حسب قدرتك على التحمل. سواء كنت على دراجة أو سكوتر أو كرسي متحرك أو لوح تزلج، فالتجربة صحية وخضراء وممتعة. المشي مهم جدًا! اطلع على الأنشطة الرائعة والجوائز المثي أدناه.

 

SF Bicycle Coalition is proud to lead SF Bike & Roll to School Week as part of our
role in the San Francisco Safe Routes to School Partnership.

Thanks to our Bike & Roll to School Week prize sponsors: